Предлагаме:

1. Транспорт на извън габаритни и/или тежки товари.Честите маршрути извънгабаритни-заминаващи / пристигащи: Великобритания, Германия, Белгия, Дания, Франция, Холандия, Норвегия, Швеция, Полша, Чехия, Словакия, Русия, Австрия, Хърватия, Албания, Унгария, Гърция, Сърбия и Черна гора, Латвия, Литва, Беларус, Турция, Румъния, БългарияГрузия, Иран, Ирак, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Туркменистан
2. Планираме всички възможности за движение в зависимост от параметрите на превозното средство, определяме специален маршрут за движение, който координираме с контролиращите транспортни институции – стопанисващи пътната мрежа на Р.България.
3. Организиране получаването на маршрутни разрешителни за движение на извънгабаритните и/или тежки товари и при необходимост в зависимост от параметрите на товара организираме последващ ескорт по маршрута. Предлаганата услуга е изцяло съобразена с конкретните нужди на клиента. Нашият екип е изграден от професионалисти, които организират, контролират и отговарят за цялостния процес на транспортиране от входа на границата на Р.България до изхода или до разтоварителния пункт. Имаме опит в организирането на превози от вида суша-река-суша.
4. Извършваме ескортиране на извън габаритните и /или тежки товари на територията на Р.България. Служителите са добре подготвени, с голям опит в придружаването и отговарят на всички изисквания за дейността.
5. Предлагаме сервиз по време на ескорта и отговаряме изцяло за същия.
6. Доставяме лично на клиента издадените специални разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки товари, като указваме съдействие относно маршрута за движение и особеностите, които са задължителни да се спазват при осъществяване на превоза – наличие на мостови конструкции, тунели и други ограничения и начините за преодоляването им.
7. Използвайки наличното и оборудвано пристанище в гр. Русе – на река Дунав, извършваме претоварване на всички видове товари
8. Извършваме експресна обработка на всички видове митнически документи, имаме лиценз за Митническа агенция.
9. В зоната на граница „Дунав мост” имаме паркинг удобен за необходимост от престой и отдих.
10. Работим в пълен синхрон по горе изброените дейности с партньори от Румъния и Турция , с което съкращаваме времето за извършване на превозите и доставките на същите в срок. Търсим най-доброто за всеки клиент и се грижим за поетите отговорности към фирмите обърнали се към нас.

Ако имате нужда от нашите комплексни услуги и имате желание да работим в екип и даване на решения по ваши оферти – предлагаме ви следните координати за контакт: България – Русе Ще се радваме сърдечно ако ни предпочетете да работим съвместно.

БЛАГОДАРИМ ВИ!